THE COALESCENCE Corp.

How Powerful Evolutionary Forces are Transforming Seven Billion Individual Humans Into a Single Harmonious Social Organism

“You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” — R. Buckminster Fuller   ()>)(      
“Imagine there’s no countries, it isn’t hard to do; nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace.” – John Lennon ()>)(
“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.” — Margaret Mead   ()>)(
“Now there is one outstanding important fact regarding Spaceship Earth, and that is that no instruction booklet came with it.” – R. Buckminster Fuller   ()>)(
“The finally victorious way of looking at things will be the most completely impressive way to the normal run of minds.” — William James    ()>)(
“The greatest challenge to any thinker is stating a problem in a way that will allow a solution.” – Bertrand Russell          ()>)(           
“The desire to question and change things comes from the healthiest part of you.” – Gene Tashoff           ()>)(
“The essence of The Coalescence is connectivity.” — Walter Szykitka                ()>)(
“The answer, my friend, is blowin’ in the wind.” – Bob Dylan                ()>)(
“This ain’t no foolin’ around.” – David Byrne                ()>)(
“Money is the root of all evil.” – Jesus                ()>)(
“Love conquers all.” – Virgil                ()>)(
“All you need is love.” – The Beatles            ()>)(
“Music will be thefinal uniter.” — Walter Szykitka

Jukwaa la Majadiliano

Kampuni ya COALESCENCE Corp.

Jinsi Nguvu za Mageuzi za Nguvu zinavyopitisha Binadamu Billioni Saba Binafsi kuwa Shirika Moja La Kijamii La Maelewano.

“Kamwe huwezi kubadilisha mambo kwa kupambana na ukweli uliopo. Kubadilisha kitu, jenga mtindo mpya ambao hufanya mtindo uliopo uzaliwe. ” – R. Buckminster kamili ()>) (      
“Fikiria hakuna nchi, sio ngumu kufanya; hakuna cha kuua au kufa, na hakuna dini pia. Fikiria watu wote wanaishi kwa amani. ” – John Lennon ()>) (
“Kamwe usiwe na shaka kwamba kikundi kidogo cha raia wanaofikiria, waliojitolea wanaweza kubadilisha ulimwengu. Kwa kweli, ndio kitu pekee ambacho kimewahi kuwa nacho. ” – Margaret Mead ()>) (
“Sasa kuna ukweli mmoja muhimu kuhusu Spaceship Earth, na hiyo ni kwamba hakuna kijitabu cha maagizo kilichokuja nayo.” – R. Buckminster kamili ()>) (
“The finally victorious way of looking at things will be the most completely impressive way to the normal run of minds.” — William James    ()>)(
“The greatest challenge to any thinker is stating a problem in a way that will allow a solution.” – Bertrand Russell          ()>)(           
“The desire to question and change things comes from the healthiest part of you.” – Gene Tashoff           ()>)(
“The essence of The Coalescence is connectivity.” — Walter Szykitka                ()>)(
“The answer, my friend, is blowin’ in the wind.” – Bob Dylan                ()>)(
“This ain’t no foolin’ around.” – David Byrne                ()>)(
“Money is the root of all evil.” – Jesus                ()>)(
“Love conquers all.” – Virgil                ()>)(
“All you need is love.” – The Beatles            ()>)(
“Muziki utakuwa mwisho wa kusoma.” – Walter Szykitka

Chagua Lugha Yako

PESA

Saratani Inaharibu Dunia

Na

Jinsi ya Kuishinda

PESA. PESA. PESA.

Hiyo ni sawa. Yote ni kuhusu. . . pesa.

           Na kwanini? Pesa imeenea kama vile hewa tunayopumua. Na karibu kama muhimu, kwa sababu inaathiri kila hali ya maisha yetu: tunafanya kazi wapi, tunaishi wapi, tunaishije, na hata tunaishi muda gani. Kwa hivyo hutumia mawazo yetu, huchochea matamanio yetu hupaka rangi ndoto zetu, huchochea mizozo yetu, na kutia wasiwasi wetu. 

           Pesa. Iko hapa, pale, na kila mahali. Haishangazi inazingatiwa na kiwango sawa cha kuepukika na kukubalika kipofu kana kwamba ni nguvu ya asili isiyoweza kuepukika. Kama vile mvuto. Au sumakuumeme.

           Lakini pesa sio nguvu ya asili. Ni wazo. Dhana. Fikra ya mawazo ya kibinadamu ilifanywa kuwa ya kweli kwa kiwango tu ambacho tunairuhusu itawale maisha yetu na uhusiano wetu sisi kwa sisi, ambayo ndio hasa tumeruhusu ifanye kwa muda mrefu sana, na kwa bei mbaya katika mateso ya wanadamu . Walakini, kuna sababu mbili nzuri za kuamini kwamba wakati umefika hatimaye wa kuvunja pesa, uharibifu, na nguvu ya kukandamiza jamii ya wanadamu. Kwa sababu lazima. Na kwa sababu tunaweza.

LAKINI KWANZA, PESA NI NINI? Na inafanya kazi gani? Katika kamusi na vitabu vya kiada vya uchumi pesa hufafanuliwa kwa ulimwengu na maneno yale yale matatu: kati ya ubadilishaji. Na kusudi lake lililoainishwa ni kuwezesha shughuli za kiuchumi kama inavyoonyeshwa na mifano kama vile urahisi ambao inamruhusu mtengeneza viatu kubadilisha kazi yake kwa mkate bila ya kutafuta mtunga mkate anayehitaji ukarabati wa viatu.

           Katika kiwango hicho cha zamani na rahisi, dhana ya pesa bila shaka ilitimiza kusudi fulani la maana zamani. Leo, hata hivyo, pesa hutumikia kusudi tofauti na la ujanja zaidi kama inavyoonekana katika utata ulioenea kati ya ufafanuzi wa pesa kwa nadharia na utendaji wake kwa ukweli.

           Kamusi zile zile ambazo hufafanua pesa kama njia ya ubadilishaji pia hufafanua ubadilishaji. Na ubadilishaji unamaanisha kutoa au kuhamisha kwa kuzingatia kitu kilichopokelewa,  kama sawa. Kitu cha thamani sawa. Hiyo ndiyo nadharia. Katika hali halisi, hata hivyo, vyama vinahusika katika shughuli za kiuchumi na pesa zinazotumika kama mtu wa kati hazijishughulishi na utaftaji wa usawa wa usawa. Kwa kweli, katika shughuli za kiuchumi kati ya wanunuzi na wauzaji, waajiri na waajiriwa, wakopaji na wakopeshaji, na wapangaji na wamiliki wa nyumba, kila upande unatafuta kujinufaisha kwa hasara ya mwingine. Na ni roho hii ya ushindani inayoendelea na isiyokoma, katika shughuli kubwa na ndogo, ambayo imeenea katika mfumo mzima wa uchumi wa ulimwengu kama wingu lenye sumu linaloendeshwa na wazimu, ulimwenguni, wasio na kizuizi bure kwa wote katika mapambano ya pesa ya ulimwengu.

           Fedha, kwa hivyo, sio njia ya kubadilishana, kwani ufafanuzi wake wa nadharia unamaanisha. Badala yake, pesa, kama inavyotumika katika ulimwengu wa kweli, ni njia ya ushindani. Na kwa uwezo wake wa kutumia dijiti, na kwa hivyo kushusha ubinadamu, kila shughuli ya kiuchumi, pesa imekuwa msaidizi na utaratibu wa kuweka alama kwa Mama wa Michezo Yote ya Ukiritimba, mchezo ambao sisi sote tunatakiwa kushiriki ikiwa tunapenda au sio, na mchezo ambao kila mtu kwenye sayari hushindana – moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja, kwa kiwango kimoja au kingine – na kila mtu mwingine kwenye sayari.

           Na pia ni mchezo unaochezwa ulimwenguni kote kulingana na itikadi au isms tatu zinazoshindana – mtaji, ujamaa-kijamii, na ujamaa-kila mmoja akidai kuwa dini moja la kweli la kiuchumi. Lakini pamoja na tofauti zao za kisiasa na kitamaduni, zote tatu hazijulikani kutoka kwa mtu mwingine katika harakati zao za kawaida za kutafuta pesa zaidi ya yote, na katika matumizi yao ya pesa kama chombo chenye nguvu cha kudhibiti.

           Piga mchezo wanaocheza  Moneyopoly .

           Na piga itikadi  wanayoshiriki pesa.

WAHUSIKA WA PESA – kuwaita wapenda pesa – wanapenda kuainisha pesa kama damu ya uchumi. Sio. Kazi, kazi ya binadamu, ni damu ya maisha. Pesa ni saratani ambayo inashambulia damu kwa kugeuza idadi kubwa ya wafanyikazi mbali na mfumo wa uchumi na kuingia kwenye mfumo wa kifedha.

           Hiyo ni sawa. Sio mfumo mmoja ambao sisi huwataja kama “uchumi.” Haieleweki au inathaminiwa kuwa tunaishi katika jamii ya ulimwengu ambayo imeundwa na mwingiliano kati ya mifumo miwili. Tuna mfumo wa uchumi ambao unazalisha, unasambaza, na hutumia bidhaa na huduma. Na tuna mfumo wa kifedha ambao unadhibiti mfumo wa uchumi. Shida ni kwamba mifumo hii miwili iko katika mgongano mkali kati yao kwa madhumuni ambayo waliumbwa kutumikia. Madhumuni ya mfumo wa uchumi ni kutoa bidhaa na huduma zinazodumisha maisha zinazohitajika na idadi ya watu.

           Kwa bahati mbaya, mifumo hii miwili imeingiliana chini ya rubriki moja ya uchumi, na imeingiliana sana hivi kwamba ni vigumu kusema ni wapi inaanzia na nyingine inaishia, na kusababisha imani iliyoenea lakini ya makosa kwamba hatuwezi kuwa na moja bila nyingine, yaani, hatuwezi kuwa na mfumo wa uchumi bila mfumo wa kifedha.

           Wachumi lazima wachukue jukumu la dhana hii potofu kwa sababu ya kutofautisha kati ya mifumo miwili na kwa kuchagua wao kujiita wachumi wakati nia yao kuu ni fedha. Wakati wachumi wanapoonya kuwa uchumi uko hatarini, hawazungumzii uwezo wa uzalishaji wa nchi lakini kwa mfumo wake wa kifedha. Wanapaswa kujiita wataalam wa fedha .

           Matokeo mabaya ya uchanganyikaji wa mifumo miwili kuwa moja katika ufahamu wa umma ni kwamba inaficha jukumu la pesa katika shida ya jamii isiyoweza kudumishwa, jukumu ambalo litafunuliwa hivi karibuni na kampeni ya kielimu ambayo wavuti hii imepanga kufanya kwa kutenganisha uchumi kutoka kwa fedha .

           Katika miaka ya sitini, alikuwa futurist mahiri R. Buckminster Fuller – ambaye uvumbuzi wake mwingi ulijumuisha uwanja wa geodesic – ambaye hakuacha kutukumbusha kwamba sisi ni abiria wenzetu na washiriki sawa ndani ya Spacehip Earth. Aligundua pia dichotomy inayosumbua ya wafanyikazi na akaonyesha maoni kwamba, wakati huo, huko Merika, uchumi ulioendelea zaidi ulimwenguni, asilimia 60 ya kazi hazikuza chochote cha thamani inayodumisha maisha.

           Leo, miaka 50-na zaidi baadaye, inahisi kama asilimia 80!

           Ikiwa hii ni kweli, inamaanisha kuwa, katika ulimwengu ulioendelea, kati ya kila wafanyikazi watano, ni mmoja tu ameajiriwa katika mfumo wa uchumi, aliyepewa jukumu la kuzalisha bidhaa muhimu na huduma zinazohitajika kutulinda sisi sote, wakati wengine wanne wanajishughulisha na utunzaji na lishe ya hali fulani au nyingine ya mfumo wa kifedha, ambayo haitoi kitu chochote cha thamani inayodumisha maisha huku ikitumia kiasi kikubwa cha rasilimali muhimu za kibinadamu na asili – nishati kwa majengo ya ofisi na kusafiri, na kuni kwa karatasi, taja machache tu.

           Hali hii, ikitazamwa kwa mtazamo mpana zaidi, inafafanua jukumu la pesa katika kutofaulu kwa mfumo wa uchumi kutimiza kusudi lake la kutunza mahitaji ya watu. Inaonyesha pia jinsi pesa imekuwa na mafanikio makubwa katika kutimiza kusudi lake la kutafuta faida ya kifedha.

           Humo upo ufafanuzi wa kutofanya kazi kwa jamii, na pia suluhisho lake.

SISI BINADAMU Tumejifunza mengi juu ya sayari hii na jinsi inavyofanya kazi. Kwa pamoja, kwa nyakati zote na kipande kwa kipande, tumekusanya uelewa wa kina wa nguvu za Kimwili, kemikali, kibaolojia, na nguvu ya umeme. Kama matokeo, tuna uwezo wa mafanikio mazuri sana. Unaweza hata kusema kwamba tumechukua udhibiti wa mageuzi yetu wenyewe. Inaonekana hakuna kitu ambacho hatuwezi kufanya mara tu tutakapoamua kuifanya.

           Lakini kama kuvutia kama mafanikio yetu inaweza kuwa, ni kumsumbua kufikiria nini cha yanaonekana kuamua si kufanya, yaani, kulisha wenye njaa, nguo uchi, malazi na makazi, na huduma kwa wagonjwa, licha ya ukweli kwamba, katika yetu wakati wowote-unaowezekana, mateso kama haya ya wanadamu hupunguzwa kwa urahisi. Ambayo inauliza swali, Kwa nini basi hatufanyi hivyo? Ukosefu wa pesa ni udhuru wa kawaida, lakini jibu halisi liko mahali pengine.

           Matokeo yasiyoweza kuepukika ya mfumo, kama vile pesa, ambayo inaendeshwa na ushindani kati ya washiriki wake ni kwamba inazalisha washindi na walioshindwa. Na washindi, kwa nguvu na ushawishi wa ushindi wao, watatumia faida zao kuendelea na harakati za kuzidi kupanuka kati yao na walioshindwa.

           Kuna majaribio mengi ya kusifu faida za mchezo huu wa ushindani. Kuacha kujulikana: ushindani unamlazimisha kila mtu kustawi, kufanya kazi kwa bidii, kuwa na tija zaidi, kuwa mvumbuzi, kutoa bidhaa bora. Ikiwa soko “la bure” linaruhusiwa kufanya uchawi wake, “mkono asiyeonekana” wa Adam Smith utaongoza shughuli za wanadamu katika mwelekeo wenye tija zaidi na wa kutamanika na jamii yote ya wanadamu itafaidika, kwa sababu wimbi linaloinuka linainua boti zote. Kama kwa watu binafsi, ikiwa watafanya kazi kwa bidii na wanajiwekea akiba, waaminifu, na waangalifu, ikiwa watakuwa na roho ya ujasiriamali, na wanajiamini kweli, hakika watafanikiwa.

               Upuuzi. Mchezo huu umechakachuliwa. Ukweli ni kwamba kufanya kazi kwa bidii, kwa uangalifu na kwa uaminifu, sio hakikisho la kufanikiwa. Kwa kweli, kuna ushahidi wa kutosha kuunga mkono imani kwamba mabadiliko ni ya kweli, kwamba katika mfumo wetu wa uchumi wenye ushindani, na kudhibitiwa kifedha watu wenye heshima, wenye bidii ndio wanaopata shida, wakati wale ambao ni wapotovu na wadanganyifu na wajanja ya kutosha kujua njia za kujinufaisha ndani ya utendaji kazi wa mfumo huu wa kifedha wa labyrinthine, na sheria zake ngumu, zilizo na bahati nzuri iliyotupwa ndani, ndio hutembea na nyara. Ikiwa wamezaliwa kwa wakati unaofaa na mahali pazuri au wanaoa katika familia inayofaa; ikiwa wataajiri mawakili wa juu, wahasibu, na washauri wa uwekezaji; ikiwa watajifunza jinsi ya kutekeleza ununuzi uliopunguzwa, punguza shirika,kupika vitabu, kushawishi Bunge, kutoa rushwa kwa mamlaka, kupenda mabenki, kubuni vifaa vya kifedha vya kigeni, na hisa za biashara kwenye habari ya ndani, kisha nambari kwenye akaunti zao za benki, alama zao, zitaendelea kuongezeka: milioni tano, milioni mia moja, milioni mia tano, bilioni, bilioni tatu. Haitoshi kamwe, na kadiri idadi inavyozidi kuwa kubwa, ndivyo sifa inavyokuwa ya kupindukia. Wakati sura za mabwana hawa wa ulimwengu zinaonekana kwenye vifuniko vyaWakati sura za mabwana hawa wa ulimwengu zinaonekana kwenye vifuniko vyaWakati sura za mabwana hawa wa ulimwengu zinaonekana kwenye vifuniko vya  Magazeti ya FortuneForbes , na  Wiki ya Biashara , na mafanikio yao yanatukuzwa na mitindo yao ya maisha ilipendekezwa katika wasifu unaowaka kwenye kurasa za ndani, wafanyikazi ambao walifanya yote kuwa mapambano ya kukaa juu ya kifedha.

           Akili inajitahidi kufahamu ukubwa wa utajiri wa bilionea. Kwa wakazi wengi wa Dunia, dola milioni moja ni jumla kubwa, na kuwa milionea itakuwa mafanikio mazuri na yenye kuridhisha, lakini nadra. Kati ya idadi ya watu duniani ya bilioni 7.8, ni milioni 46.8 tu (chini ya asilimia moja) wamefanikisha lengo hilo.

           Lakini wakati utajiri wa milionea unaweza kuhitaji kunyoosha mawazo kwa wengi, utajiri wa bilionea bila shaka ni zaidi ya ufahamu. Jaribu kupata kichwa chako kuzunguka ukweli kwamba bilionea ni milionea  mara elfu zaidi! Kisha jaribu kuelewa kuwa, kulingana na hesabu ya hivi karibuni, kuna mabilionea 2,095 kwenye sayari kwa pamoja wakidhibiti dola trilioni 8 za utajiri wa mapato.

           Hapa kuna  crème de la crème , wanadamu watano tajiri zaidi kwenye sayari:

                       Jeff Bezos – $ 113 bilioni

                       Bill Gates – $ 98 bilioni

                       Bernard Arnault na Familia – $ 76 bilioni

                       Warren Buffett – dola bilioni 67.5

                       Larry Ellison – $ 59 bilioni

           Kwa kuwa pupa inaonekana haijui mipaka, na hata mtu atakuwa tajiri kiasi gani, kila mara kuna idadi kubwa ya kujitahidi, kuna uwezekano mbio hizo zitaanza kuona ni nani atakuwa trilionea wa kwanza.

       Kiwango hiki cha kujilimbikizia mali wakati wa mateso na upotevu wa kibinadamu ni chukizo na kinachukiza kimaadili, haswa kwa kuwa mkusanyiko wa utajiri unasababisha kama sababu kuu ya kunyimwa kwa binadamu. Utajiri na umasikini uliokithiri kama huo ni  ushahidi wa kwanza  kwamba mfumo wa kifedha, kwa msingi wake, una kasoro mbaya na mwishowe hauwezekani. 

           Walakini, mabilionea wa kuzaa wanaonekana kuwa mafanikio ya kujivunia pesa, au ndivyo inavyoonekana kutoka kwa maoni ya Steve Forbes, Mhariri Mkuu wa jarida la Forbes (hicho chombo cha kujitangaza kibepari).

           “Ni nani anayejali ikiwa mtu ana thamani ya dola bilioni 2 au bilioni 6,” anauliza katika mhariri katika moja ya tafiti za sherehe za kila mwaka za mabilionea na utamaduni wa bilionea.

           “Tunafanya,” anajibu. “Ujamaa huo wa kibinafsi ni kielelezo muhimu cha jinsi taifa – na, kwa kiwango, ulimwengu – linafanya.”

           Sivyo. Utajiri wa bilionea ni kipimo cha jinsi mabilionea wanavyofanya vizuri, lakini pia ni ukumbusho mzuri wa jinsi sisi wengine, na sayari yenyewe, tunafanya. Pamoja na tamaa ya kukimbia, kutafuta faida ya ushirika na wafanyikazi hawa wa biashara kumetoa urithi wa mabadiliko ya hali ya hewa yanayobadilisha maisha, upunguzaji wa maliasili bila kujali, milima na bahari ya taka hatari, na uharibifu wa aibu wa mazingira, wakati wote ukisababisha mateso, kunyimwa , ukosefu wa usawa, na ukosefu wa haki ya kijamii kwa watu wengine wote. Hakuna haja ya kutoa hati ya kina ya maelezo hapa na sasa. Tayari tumejaa vikumbusho vya kutisha kwamba tunashikwa na kasi ya kasi ya nguvu za uharibifu, zilizotolewa katika kutafuta faida ya kifedha. Wakati huo huo, mabilionea wanastawi wakati sayari inapumua hewa katika extremis.

LAKINI SASA, GHAFLA NA BILA ONYO: KUJUA. Mfumo wa kifedha wa ulimwengu ulikuwa tayari unatetemeka ukingoni mwa mlima wakati kando alikuja Covid-19 na kuisukuma pembeni. Ukosefu wa usawa wa kifedha ulikuwa unapunguza kasi mchakato wa uchumi, maendeleo ya kutatanisha kwa pesa, ambayo, kama mipango yote ya Ponzi, inahitaji ukuaji endelevu. Ikiwa kungekuwa na tumaini la uhandisi kupata ahueni, ndoto hiyo ililipuliwa na Covid-19. Kutumbukia katika shughuli za kiuchumi kulikuwa haraka na mbaya. Wataalam wanakiri hawajui ni vipi au lini haya yote yataisha, lakini kutokana na uharibifu uliokwisha fanywa, sasa ni wazi kuwa tunaangalia maumivu ya mwisho ya pesa, kuanguka kwa Ponzi mkubwa na mrefu zaidi. mpango wa wakati wote. Na wakati mipango ya Ponzi inapoanguka, hakuna njia ya kuiweka pamoja tena.Itakuwa upumbavu kujaribu.

           Kulingana na R. Buckminster Fuller, “Hauwezi kubadilisha mambo kwa kupambana na ukweli uliopo. Kubadilisha kitu, jenga mtindo mpya ambao hufanya mtindo uliopo uzaliwe. “

           Ilikuwa ndoto ya maisha marefu ya Fuller kutafuta njia ya kuifanya dunia ifanye kazi kwa wanadamu wote. Mkakati mmoja aliofuatilia lakini hakutambua kabisa ni kitu alichokiita Mchezo wa Ulimwengu. Hesabu ilipaswa kuchukuliwa ya raslimali watu wote na maliasili, pamoja na mahitaji yote ya wanadamu. Halafu, timu za wataalam zilipaswa kushindana katika kutafuta njia ya kulinganisha mahitaji na rasilimali zilizopo, ambayo ndio kusudi muhimu la mfumo mzuri wa uchumi, na hivyo kuufanya ulimwengu ufanyie kazi kwa wanadamu wote.

           Mradi wa Ubunifu wa Dunia Yote (WEDP) ni ubadilishaji wa wazo hilo. Lengo ni kubuni, kwenye mtandao, mfumo wa uchumi endelevu wa mazingira na mazingira unaoweza kumpa kila mtu kwenye sayari mahitaji yote ya maisha kama kiolezo cha kupanga upya mfumo wa uchumi katika ulimwengu wa kweli. Hii itakuwa juhudi ya kushirikiana, inayoongozwa na wataalam na inayoongozwa na data.

           Iliyopangwa kama juhudi ya hatua nne, Hatua ya Kwanza nitajitolea kufanya upembuzi yakinifu ili kudhibitisha kuwa lengo la mradi huo linaweza kufikiwa. Ili kufanya utafiti huu, tumelenga mambo yafuatayo muhimu ya maisha: hewa safi na salama, maji, chakula, mavazi, na makao, pamoja na ufikiaji wa mawasiliano, habari, usafirishaji, huduma ya afya, na nguvu. Na tuko katika mchakato wa kutambua watu binafsi na mashirika kote ulimwenguni wenye ujuzi na uzoefu katika kila moja ya sekta hizi kumi za uchumi.

           Tunapanga kuandaa timu kumi za watafiti wa kujitolea (unaweza kuwa mmoja wao) kukagua wataalam kwa jibu la makubaliano yao kwa swali: je! Tunamiliki rasilimali za kutosha na maliasili, pamoja na maarifa sahihi ya kisayansi na utaalam wa kiteknolojia, kutimiza lengo la WEDP la kutoa ufikiaji wa wote kwa mambo muhimu ya maisha?

           Tunatarajia jibu kuwa Ndio ya kweli! Kuna ya kutosha ya kila kitu muhimu kwa kila mtu! Ikiwa ndivyo, basi kwenye Hatua za II, III, na IV! (Angalia wavuti kwa maelezo.)

HAIWEZEKANI KUPITISHA UMUHIMU wa wakati huu katika historia ya mwanadamu. Nguvu zenye nguvu zinazofanya kazi ulimwenguni leo zinatusukuma kuelekea hafla ya kushangaza – taa – katika historia ya mabadiliko ya sayari hii, hafla iliyolingana kwa umuhimu katika hafla mbili tu zilizopita.

        Tukio la kushangaza la kwanza lilifanyika miezi isiyoeleweka iliyopita na kuibuka, kutoka kwa kitoweo cha kwanza kilichosumbuliwa, mkusanyiko tata wa molekuli zilizo na uwezo wa kuzaa yenyewe, na kusababisha mabadiliko ya anuwai ya viumbe hai wanaoishi duniani leo, pamoja na homo sapiens.

        Tukio la pili la kushangaza lilikuwa kuibuka kwa spishi za wanadamu za kiwango cha juu cha akili, na kusababisha kasi ya kulipuka ya mabadiliko ya mabadiliko. Ghafla, uvumbuzi wa kiteknolojia wa haraka-haraka wa umeme, badala ya utofauti wa kibaolojia na uteuzi wa asili, ulianza kuendesha mchakato wa mageuzi, na katika kupe chache tu ya saa ya mageuzi, spishi za wanadamu zilikuza sifa na uwezo zaidi ya ile ya spishi nyingine yoyote iliyo duniani.

        Na sasa, tunajikuta tukikimbilia kuelekea hafla ya tatu isiyo ya kawaida, hafla ambayo kuibuka kwa maisha na kuibuka kwa akili ya kibinadamu kulikuwa ni utangulizi hafifu. Piga hafla hiyo Coalescence, kuja kubwa kwa wanadamu wote, na hivyo kuinua jamii ya wanadamu kwenye ndege nyingine na ya juu ya kuishi.

        Kwa kuzingatia hali mbaya ya jamii ya ulimwengu iliyoshikwa na nguvu ya uharibifu, ya kudhoofisha, na ya kukosa pesa, maoni haya ya matumaini ya siku za usoni lazima yaonekane kuwa mabaya sana. Sivyo. Silaha yenye nguvu zaidi inayopatikana katika mapambano yetu ya kitovu dhidi ya uuaji wa pesa, na vile vile kuunga mkono lengo la kuthibitisha maisha ya The Coalescence, ni mawasiliano. Ipasavyo, kiini cha The Coalescence ni unganisho.

        Tunaishi katika kile ambacho kwa haki kinaweza kuitwa Umri wa Mawasiliano, na sisi sote ni walengwa wake na wahasiriwa wake, kulingana na kusudi ambalo limeajiriwa wakati wowote. Hadi sasa, idadi kubwa zaidi ya data inayojaza ether ya umeme inatumika katika huduma ya pesa na mfumo wa kifedha ambao umezaa kwa kusudi moja tu la kutafuta faida ya kifedha.

        Katika kujaribu kufunua yaliyo wazi, ni kusudi la WEDP kufunua gharama ya kudumisha mfumo wa kifedha (kwa upande wa kazi badala ya kifedha) dhidi ya gharama ya utengenezaji na usambazaji wa bidhaa na huduma. Kwa kufanya hivyo tutatumia mtandao na uwezo wake wa ajabu kwa elimu na shirika.

        Kwa sababu yoyote, inaonekana kwamba hii ni kulinganisha hakuna mtu anayechagua kufanya. Ikiwa wewe ni mmoja wa wale ambao wanaona dhahiri, tafadhali jiunge nasi. Na mradi wa moja kwa moja wa utafiti ambao sio ngumu sana, na kwa muda mfupi, tutafanya dhahiri, dhahiri. Tutafunua, pamoja na shangwe za tarumbeta za kitamathali, kesi isiyo na ubishani na kwa hivyo itachochea harakati ambayo itatupitisha kizingiti ambacho ubinadamu umekuwa ukijitahidi tangu kuibuka kwa akili ya kibinadamu.

        Ili kufanikiwa katika juhudi hii ya pamoja, tunahitaji maoni yako, kwa hivyo tafadhali toa maoni. Tunakusihi pia ushiriki taarifa hii na anwani zako zote, bila shaka ikiwa ni pamoja na wengine ambao watafurahi kuisoma, labda hata kuiunga mkono. Ikiwa unaamini hii ni juhudi nzuri, na uwezekano wa kuwa na athari nzuri, basi tafadhali jitolee. Au angalau jiandikishe kwa jarida letu ili ujulishe maendeleo yetu. Kunaweza kuwa na wakati ambao unaamua kuruka na kujihusisha. Na mwishowe, na kejeli zaidi, msaada wowote wa kifedha ambao unaweza kutoa utathaminiwa na kusaidia

ITIKADI YA PESA IMESHINDWA. Kazi yetu sasa ni kuunda njia bora ya kuishi pamoja kwenye sayari hii. Njia hiyo mpya lazima ijikite kwenye itikadi inayotegemea dhana – iliyotangazwa kwa muda mrefu lakini fupi juu ya kukubalika – kwamba kama wanadamu sisi sote ni sawa, na kila mmoja wetu anastahili kushiriki kikamilifu katika uwezo wa maisha. Piga itikadi hiyo mpya. . .

UBINADAMU

Hiyo ndio safari yetu, kutoka kwa Upenda pesa hadi Ubinadamu.

SUBSCRIBE CHANGIA WA kujitolea

Maoni 25

Ongeza Maoni
 1. Post Kubwa! Asante kwa kazi yote.

 2. Walter Strachowsky RA

  Walter. Mimi niko pamoja nawe njia yote. Kwa sasa ninaimarisha uma wangu wa lami na nitakutana nawe kwenye vizuizi. Ningependa kumnukuu Thomas Piketty kutoka kwenye kitabu chake kikubwa cha “Capital in the 21st Century” Karibu na ukurasa wa 396 0f 700 nukuu ni “Utajiri wa kibinafsi umejengwa juu ya umaskini wa umma” Hii ndio hasa mfumo wetu wa kifedha umejengwa kutimiza. Anataja pia kuna njia tatu tu za kubadilisha mfumo huu na kusawazisha uwanja ili wote waweze kushiriki kwenye mchezo. 1. Vita, ambapo kila kitu na utajiri wote wa kibinafsi huharibiwa. 2. Mapinduzi, ambapo wakuu wa mfumo wa kifedha na kisiasa hukatwa na kubadilishwa. 3. Ushuru. ambapo utajiri kamili unasambazwa kwa njia inayofaa na maskini wanaweza kushiriki kwa hivyo hakuna mtu anayelala njaa, asiye na makazi au asiye na elimu.

  Ninapongeza ufahamu wako, uvumilivu na ujasiri.

  1. Mpendwa Nyingine Walter ~ Asante kwa nukuu na nukuu. Ninawatafuta, na kuagiza kitabu. Walter Szykitka sasa angeweza kuongeza mwelekeo wa nne: COVID-19 pia inaweza kubadilisha mfumo na (karibu) kusawazisha uwanja, kwa bahati mbaya kumaliza umasikini kwa idadi kubwa ya watu wa Amerika iliyokuwa na nguvu!

 3. Just read the article on Moneyism. What a wonderful, easy to understand explanation about the difference between money–as a medium of exchange–and finance, as I understood it, sort of the corporatization of that exchange. It made me understand that it might someday be possible to meet the basic needs of every American without the necessity of anything ‘trickling down’. And the whole world system could be fair for perhaps the first time in recorded history. Here’s to ‘The Coalescence’.

 4. Thank you, Walter. I bought your big, fat, everything book back in the early 1970s, and still refer to it often ~ nowadays with a magnifying gleass (I’m 79). I joined your WEDP before COVID-19 hit, and in the exegencies of coping, I forgot all about WEDP. Thanks for reminding me! I am hereby volunteering ~ although what a semi-locked-down 79-year-old can do may not be much.

 5. Walter, thank you for thinking of me and sending me the information on the financial report. Money is a necessary element of the daily life as we know it. I believe that the more important valve is just having a really happy life, however you define what is your happiness in your life. Makes me think of Gandhi and his saying that this world has enough for everyone’s need but not enough for people’s greed.

 6. Thanks for such a cogent analysis of our current situation. Makes so much sense. But, given that the greedy, in large numbers, will always be among us, how can moneyism be stopped, or what can it be realistically replaced with?

  1. Money facilitates greed. If there is no money, there would be no symbol for the greedy to use to express their greed. In what way could the greedy continue to be greedy in a world without money? If 99 percent of the population finally came to understand the true nature of money and what it is doing to humanity and decided it wasn’t worth it and walked away, what could the greedy do other than steal your stuff? How would the economy work without money? just as it does now at the start and then more and more smoothly and efficiently as time goes on, all eventually evolving into a communication system that handles a not-very=complicated job of matching human needs with existing resources. If you cant imagine how that could possibly work, does that mean we’re stuck with hat we’ve got? What do you think the future holds? What’s your advice?

   1. If I wanted a custom drilled bowling ball, how would I go about getting one? Or if I wanted a Tesla to help reduce carbon emissions, what would I have to do and how long would it take? Neither the bowling ball nor the Tesla seem to me to examples of greed.

    1. Tom, the wonderful thing about money is that, if you have enough of it, you can have whatever you want, including a custom-drilled bowling ball or an electric-powered automobile. and, if you’re greedy, you ca have as many as you want whether you need them r not. Think Jay Leno’s automobiles and Imelda Marcos’s shoes. The question is whether whether that wonderfulness is so wonderful if the system that makes it possible means someone else has to go hungry. However, I can imagine an organic process whereby one of your pals in the bowling community will custom drill a bowling ball for you because he likes you. And the guys and gals at the automobile factory who love making automobiles will give you one when you show up and offer to help out in the plant cafeteria. Might something like that work for you?

     1. What if I bowl alone, and have no bowling pals? Or if I did, what if the guy at the bowling lanes doesn’t like me? And if everyone who wanted an energy efficient Tesla needed to work in the cafeteria, there would hardly be enough room. I think the real enemy is greed, not reasonable possessions.

  2. We need money to price goods and services, we need currency to facilitate exchanges both domestic and international. We cannot abolish money and currency. Matching human needs with existing resources sound like communism which nobody needs. We need work and remuneration. Most countries do not have a wide disparity in remuneration. Entrepreneurship should be encouraged and get rewarded. Being smart with the stock market is not a bad thing. Most people who earn a lot give away to the less fortunate. Bill gates is a case in point; he was a great entrepreneur and earned a lot with smart products and services which we all use. Now he and his wife give away to worthwhile projects while having a good life. The foregoing are in a nutshell the elements of a great economy. Of course we need a system of social justice so that society helps the less fortunate. The unemployed gets help so that they have a reasonable life; they should get help so that they acquire the skills needed to get job. Practically all countries of the world today have so-called mixed economies with a public and private sector side by side. We do not need labels such as capitalism, socialism and communism; these are more political ideologies than economic creeds.

 7. Excellent argument, well-presented with good examples. Should be required reading for students of economics and economists. There are too many billionaires in the world. The one percent needs to be moved a few percentage points.

 8. Well-presented and engaging take of what has been plaguing humans since the creation of, well… money. What I admire most is Szykitka’s desire to tackle this problem with a plan towards a solution. The world needs more people like Szykitka . I will pass his website along to my contacts.

 9. I do not believe that taking extreme views on money is helpful to the fundamental cause being advocated. I co-directed the UN-IMF-WB Program for UN Delegates for many years and while the IMF may not be perfect, it established a system which is working in all member countries around the world. Capitalism is not perfect but it is the best credo that we have. There is nothing wrong for bright people to make it big. Bill Ggates is a case in point; he made significant lasting contributions to IT. Member States of the UN have been working to improve the world situation and conditions in the Member States through efforts to achieve the so-called sustainable development goals (I shall add more on this subject in the comment section soon); progress made so far on acieving the SDGs is significant.
  I have summarized my views on Money and Finance in the following note:

  Money and Finance
  by Frank Owarish, Ph.D., former Senior Economic Affairs Officer, United Nations; former Senior Professor, Finance at grad level (Basic and Advanced), Professor of Economics

  Money is a fundamental concept in economics; it is also an essential practical tool. The underlying doctrines have evolved over the years with money assuming different roles.
  Finance is also a key concept in economics, in fact economics and finance is construed as being the cornerstone of modern societies.
  The International Monetary Fund created the monetary system in existence, functioning in all its member countries worldwide.
  The World Bank has been playing a key role in finance.
  Many thinkers have contributed to advance thinking about economics and finance, with some winning a Nobel Prize. Many of the thinkers have advocated debt as a way for companies to leverage to go forward, at times with negative consequences. Some of the thinkers have advocated finance as an end in itself instead of being an instrument for use. And thus companies set a goal in maximizing finance and producing goods and offering services to a minimal extent. Therefore accumulating money becomes an end in itself. The role of money as an instrument for exchange is progressively replaced by the use of credit and debit cards.
  There are economic disparities and these need to be addressed.

  1. In the spirit of full disclosure, Dr. Owarish and I have worked together over the past 25 years on a number of projects in the advancement of international trade an economic development, including leading a delegation to Japan that persuaded the Japanese government to approve the establishment of 31 Foreign Access Zones throughout the country to facilitate imports as a way of addressing a troubling trade imbalance. While we collaborated on these worthwhile efforts, we also discussed the reasons the financial system has failed to fulfill the promise of our scientific knowledge and technological expertise. This is an issue on which we disagreed and one that I believe can no longer be avoided. So I welcome his comments here as part of what I hope will become a larger conversation.

 10. This clear and concise explanation of the difference between finance and economics goes to the heart of the immense global challenges we face. We have enough to meet everyone’s needs (but not their “greeds”) AND combat the climate crisis at the same time!

 11. Excellent points if I may say so. About greed, I remember that Michael Douglas video
  https://www.youtube.com/watch?v=PgGPLidFZ60

  1. SI well remember that scene in the 1987 film “Wall Street”, the highlight of the film and completely relevant today. Should be watched by everyone. Kudos to Oliver Stone who wrote and directed it.

   1. There are two versions; the earlier one promoting that greed is good and the more recent version promoting that greed is not good. I do no remember specific dates.

 12. You have obviously spent a great deal of time thinking about and working toward a world in which everyone will have what they need to thrive and live in peace. An admirable idea. It is hard to imagine such a world; you and others have done so, in one form or another. Such “imaginings”, such creative thinking, can inspire one to do as much as possible to help preserve and enhance life, to ensure the survival of our earth home. Thank you, Walter

 13. Thank you for your comments. What Walter has done and is doing is very commendable indeed. I am a former senior official of the United Nations; still work on UN Projects. The UN is getting all the countries of the world to work each and together to pursue goals which have been delineated jointly. I am sure that these two sets of efforts will converge at some point; I know that Walter attended several meetings at the UN on sustainable development goals
  https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KIWANGO KIZAZI KIMATAIFA KIWANGO © 2020 Mandhari ya Frontier
Click below to share.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

THE COMING GLOBAL COALESCENCE Corp. © 2020 Frontier Theme